Nyheter

Kunstige rev skal øke dyrelivet i norske havner

Publisert 27/05/14

DCIM100MICRO

DCIM100MICRO

DCIM100MICRO

DCIM100MICRO

DCIM100MICRO

DCIM100MICRO

Det nystartede prosjektet ”Liv i havna” skal vise at kunstige rev kan øke dyrelivet i norske havner. Hensikten er å skape et større biologisk mangfold.

De fleste sjødyr er avhengige av å finne beskyttende skjulesteder for å kunne overleve, noe som ofte er mangelvare i havner og bynære kystområder. Paradoksalt nok blir ofte dumpet søppel i dag en erstatning for de livgivende skjulestedene som ikke finnes naturlig i havna.

Åge Wee, som er daglig leder i Wee Marine AS og styreleder i foreningen Hummerhuset, har nå tatt initiativ til miljøprosjektet ”Liv i havna”. Wee ønsker på sikt å introdusere kunstige rev i flere store havner i Norge, og hensikten er å få tilbake det biologiske mangfoldet i havner som i dag lider av forurensing og mangel på liv under havoverflaten.

– De kunstige revene vi får laget består av seksjoner av spesialformede betong- og stålkonstruksjoner. Hver seksjon er tilpasset et spesielt formål, så som skjulested for fisk, krepsdyr, bløtdyr, eller ulike alger, forteller initiativtaker Åge Wee.

Starter i Haugesund

Pionérprosjektet i Norge blir Smedasundet i Haugesund havn. Her er skal hele 16 seksjoner, den største med en vekt på 2,2 tonn og mål på 2,5 x 2,5 meter, på plass under bykaia etter den årlige undervannsdugnaden er avsluttet i oktober. Utover Wee Marine AS er Kystverket Vest og Stena Recycling og Østensjø Rederi AS sponsorer i startprosjektet, og havnevesenet har godkjent utplassering så fort disse kommer til landet fra Kina til høsten.

– Vi gjør dette for å skape nytt liv i et ellers så livløst Smedasund, og håper at effekten blir god. Om vi får det som vi vil kan det med tiden legges inn glassplater i kaia slik at publikum kan se livet rundt revene fra land, sier dykker og miljøentusiast Åge Wee, som nå er på jakt etter sponsorer for flere nye rev.

Øker det biologiske mangfoldet

Marinbiolog og styremedlem i foreningen Hummerhuset, Sondre Ski, er aktiv deltaker i prosjektet. Han forteller at bruken av kunstige rev bare er i startgropen i Norge sammenlignet med andre land.

– Tap og ødeleggelse av fauna langs kystlinjen som følge av utbygginger og påvirkning fra menneskelig aktivitet blir sett på som den største trusselen mot tap av viktige kystområder. Etablering av kunstige rev er et viktig miljøtiltak både for å forbedre vannkvaliteten og for å øke faunatettheten i kystnære områder, sier marinbiolog Sondre Ski.

<< Tilbake

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker å bestille produkter fra Wee Marine Systems? Send en e-post til aage@wee.no eller benytt skjemaet på våre kontaktsider.kontakt oss

Wee Marine er et selskap i

Link til Wee Gruppen