Kunstige undervannsrev

Kunstige_rev

Wee Marine lanserer nå kunstige undervannsrev i betong og stål. Revene er konstruert for å skape et større biologisk mangfold der de settes ut.

De fleste fisk og sjødyr er avhengige av å finne beskyttende skjulesteder for å kunne overleve, noe som ofte er mangelvare i havner og bynære kystområder. Tap og ødeleggelse av fauna langs kystlinjen som følge av utbygginger og påvirkning fra menneskelig aktivitet blir sett på som den største trusselen mot tap av viktige kystområder. Etablering av kunstige rev er et viktig miljøtiltak både for å forbedre vannkvaliteten og for å øke faunatettheten i kystnære områder. Wee Marines rev kan for eksempel gi tilbake det biologiske mangfoldet i havner som i dag lider av forurensing og mangel på liv.

De kunstige revene består av seksjoner av spesialformede betong- og stålkonstruksjoner. De største revene har en vekt på 2,2 tonn og mål på 2,5 x 2,5 meter. Hver seksjon vi tilbyr er tilpasset et spesielt formål, så som skjulested for fisk, krepsdyr, bløtdyr, eller ulike alger.

Se videosnutt om revene her

For informasjon om produkt og priser, ta kontakt med Åge Wee på  mail aage@wee.no , tlf. 982 18 155

Betongbur 1Betongkjegle 2Rørpakke 2Betongbur 2

<< Tilbake

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker å bestille produkter fra Wee Marine Systems? Send en e-post til aage@wee.no eller benytt skjemaet på våre kontaktsider.kontakt oss

Wee Marine er et selskap i

Link til Wee Gruppen