Bomløfter/Momentbom – Utrigger løfter

Bomløfter lengde 4m bredde i bunn 2,1  m. For 6-8m Utrigger / Gangbane

Bomløfter lengde 5m bredde i bunn 2,1 m. For 8-10 Utrigger/Gangbane