Skip to content

Nødstiger og sikkerhetsutstyr

Wee Marines solide, sikre og brukervennlige nødstiger kommer i tre utgaver: kompositt, varmgalvanisert stål for kai og varmgalvanisert stål for flytebrygge.

Stigene kan monteres på eller ved brygger/flytebrygger og kaianlegg for å sikre lett oppstigning av havet, enten det er personer utsatt for ulykke, ilandstigning fra båt, reparasjonsarbeid eller annet. Stigene kan leveres med LED-nødlys (solcelle, ingen strøm eller batteri) for markering i nattemørke.

  • Stålmodellen for kai er varmgalvanisert og leveres i 4 meters lengde (2,5 meter fast stål), 0,5 m bredde og med kjetting på 1,5 meter.
  • Fiberkompositt stigene leveres fra 0,75m 2m 3m 4m 5m med bredder 50cm. Mulig med skjøting med flexs kobling. Godkjent i henhold til BS 476- level 2
  • Ferjekai stigene er lager etter Statens vegvesen sin standard